общо7238посещения

Пощенска Бърз кредит+ (без поръчител/и)

Условия по кредита
Валута BGN
Лихвен процент 16.45 %
Промоционален срок (в месеци) 0
Изискуем доход
Минимален остатъчен доход на член от домакинството 0 лв
Такси
Такса разглеждане документи (сума, еднократна)
Тази такса се дължи при подаване на заявлението за кредит. Много често тя не се плаща в брой, а се приспада от отпуснатия размер на кредита.
40 лв
Такса за предоговаряне на кредита 0
Такса управление (% от кредита, еднократна) 2.95 %
такса ангажимент (% от главницата, еднократна)
Тази такса се дължи, ако клиентът не усвои отпуснатите пари в денят на одобрение на кредита
0 %
Допълнителна информация
Бонуси Кредитна карта Visa Electron от Пощенска банка без годишна такса за обслужване за първата година (годишната такса се начислява след първата година от датата на издаване на картата).

Мнения за продукта (-1)
Мнения за банката (-1)
Вноски по кредита

Още новини » Още от форума »
Размер на текстовете

В какво искате обслужващата Ви банка да е най-добра?

Гласували: 1619