общо31830посещения

Пощенска потребителски кредит "Лек режим" за рефинансиране

Условия по кредита
Валута BGN
Лихвен процент 13.95 %
Промоционален лихвен процент 0 %
Промоционален срок (в месеци) 0
Изискуем доход
Минимален остатъчен доход на член от домакинството 0 лв
Такси
Такса разглеждане документи (сума, еднократна)
Тази такса се дължи при подаване на заявлението за кредит. Много често тя не се плаща в брой, а се приспада от отпуснатия размер на кредита.
40 лв
Такса за предоговаряне на кредита 0
Такса управление (% от кредита, еднократна) 2.95 %
такса ангажимент (% от главницата, еднократна)
Тази такса се дължи, ако клиентът не усвои отпуснатите пари в денят на одобрение на кредита
0 %
Допълнителна информация
Друго Потребителски кредит "Лек Режим" е за кредитополучатели с добра кредитна история (Вие сте кредитополучател с добра кредитна история, ако обслужвате или сте обслужвал Вашия потребителски кредит предоставен от банкова институция за текущи нужди на месечни анюитетни вноски редовно, и не сте пропускали плащане през последните 12 месеца от съществуването на Вашия кредит) и със съществуващ потребителски кредит предоставен им не по - малко от една година преди датата на подаване на заявлението към Пощенска банка или с потребителски кредит погасен в рамките на същия период. Поръчител/и - по преценка на банката. За клиенти между 18-21г. и 63-68 години ще бъдат изисквани поръчители.

Мнения за продукта (0)
Мнения за банката (-1)
Вноски по кредита

Още новини » Още от форума »
Размер на текстовете

В какво искате обслужващата Ви банка да е най-добра?

Гласували: 1708