21 април 2008, 14:15
Fincity.bg

По-високи лихви по депозити на SG Експресбанк

Societe Generale Експресбанк обяви нови, по-високи лихвени проценти по срочните си депозити SG "Гарант" в евро и лева.
SG "Гарант" е депозит с фиксирана лихва за срок от 1 месец до 2 години. Увеличението на лихвените нива в лева е до 0.25%, а в eвро - до 0.85%, като минималната сума за откриване на депозита е 200 лева или 100 евро. Повишението е валидно, както за новооткритите, така и за предоговорените на падеж депозити. Societe Generale Експресбанк няма такси за откриване, поддържане на сметката и теглене на депозита на падеж. 

Още за депозитите
Мнения за тази статия (-1)

Размер на текстовете

В какво искате обслужващата Ви банка да е най-добра?

Гласували: 1851