22 януари 2008, 12:56

Повече за доверителното управление

Ако имате достатъчно сериозна сума за инвестиране и искате да я инвестирате, то тогава можете да изберете доверително управление от инвестиционен посредник. Той ще създаде и управлява индивидуален портфейл от ценни книжа според изискванията на клиента. Доверителното управление е алтернатива на взаимните фондове, които са създадени за участие на непрофесионални инвеститори на фондовата борса.

Услугата доверително управление на портфейл по закон могат да предлагат само лицензирани инвестиционни посредници. Почти всички от тях (пълен списък на www.fsc.bg) предлагат тази услуга. Различни са праговете на минималните суми – обикновено от 5 до 25 хиляди лева. Като цяло в Западна Европа и САЩ тези минимални суми са от порядъка на 100 хиляди в съответната валута, но в България посредниците работят и с по-малки тъй като услутата все още остава екзотична. Традиционно на клиента се предлага избор между три вида портфейли - консервативен, балансиран и рисков.

Видове портфейли
Консервативният портфейл се влага само в нискорискови книжа с фиксирана доходност - държавни ценни книжа, корпоративни, общински и ипотечни облигации. Прогнозната доходност при този продукт се движи около 8-10% на годишна база.
Балансираният портфейл включва комбинация от ценни книжа с фиксиран доход и акции. Така очакваната доходност става по-висока (около 15-20%), но заедно с това расте и рискът.
Рисков (нарича се и агресивен или високодоходен) портфейл е този, в който се инвестира само в акции. Теоретично доходността, която могат да донесат те, е най-висока, но това е съпроводено със значителен риск от загуби при внезапен спад на цените на акциите.

Процедура
Клиентът определя рисковата си поносимост и подписва договор с посредника. Оттам насетне решението се взима от инвестиционния посредник, който само уведомява инвеститора за покупката и предоставя едномесечен (при някои тримесечен) отчет за текущото състояние и доходност. Ако не е договорено друго, срок за управлението няма. Обикновено посредниците вземат комисионна от 15 до 25% от получената годишна доходност. В по-редки случи, най-често при консервативните портфейли, посредните вземат фиксиран процент (1 - 2%) от инвестираната сума.  Процентът понякога зависи и от размера на вложените средства, а трети изпозлват смесена система. Други посредници взимат премия за постигната доходност над определена стойност.Мнения за тази статия (4)

Размер на текстовете

В какво искате обслужващата Ви банка да е най-добра?

Гласували: 1853