07 април 2009, 17:42
Fincity.bg

УниКредит Булбанк пуска доларов депозит "Интеграл" с лихва до 5%

Годишна лихва до 5% дава УниКредит Булбанк по новия едногодишен доларов депозит "Интеграл". Високата лихва важи не само за депозити на физически лица, но и на фирми. Минималната сума за откриване на депозит "Интеграл" от индивидуални клиенти е 500 долара, а за фирми – 10 000 долара.

Вложенията в депозит "Интеграл" се олихвяват с гарантирана годишна лихва от 5% през първите три месеца от едногодишния период. През следващите девет месеца лихвата е до 5% годишно и зависи от движението на тримесечния LIBOR за долари. LIBOR (London Interbank Offered Rate) е лихвен индекс, котиран ежедневно на междубанковия пазар в Лондон и отразяващ лихвата, по която банките заемат средства една от друга.

Вложенията за депозит "Интеграл" се събират до 27 април 2009 г. включително , а олихвяването за едногодишния период започва на 29 април 2009 г. Как става това? 

-    Първите три месеца: лихвата е фиксирана на 5% годишно;

-    Останалите девет месеца: всеки ден, в който тримесечния LIBOR за долари е в определени граници (например между 1% и 2%), сметката на клиента се олихвява отново с 5% годишна лихва.

Границите, в които да се движи тримесечния LIBOR в долари през периода на депозита, се определят на 27 април 2009 и се съобразяват с пазарните нива и тенденции. За сравнение вчера (6 април 2009 г.) стойността на тримесечния LIBOR в долари беше 1.16594% . 

УниКредит Булбанк осигурява при необходимост и бърз достъп на клиента до свежи пари, без да бъдат нарушавани условията по депозита и без да се губи високата лихва. Ликвидността на средствата по депозит "Интеграл" е гарантирана с кредит "ФЛАШ" при най-изгодните условия на пазара в момента. Лихвата по кредит ФЛАШ за клиенти с депозит "Интеграл" е само 5% годишно. За сравнение лихвата по стандартни кредити "ФЛАШ" в долари към момента е до 7.9% годишно.

Още за депозитите

Мнения за тази статия (-1)

Още по темата

Размер на текстовете

В какво искате обслужващата Ви банка да е най-добра?

Гласували: 1851