Пощенска банка

За банката

Пощенска банка (с юридическо име "Юробанк И Еф Джи България" АД) е водеща универсална банка в България. Чрез широката си мрежа от над 280 локации ние предлагаме услуги с най-високо качество на нашите клиенти : Физически лица
Предприемачи
Малки и средни предприятия
Големи корпоративни и институционални клиенти 

Пощенска банка предлага пълен набор от банкови услуги:

Различни видове сметки и депозити
Потребителски кредити - бързи кредити и други
Ипотечни кредити
Специални схеми за покупка на автомобили, мебели и други
Специални продукти за финансиране на малки предприятия и предприемачи
Корпоративни кредити
Инвестиции и управление на паричните потоци
Операции с чуждестранна валута
Плащания с дебитни и кредитни карти
Банкови гаранции и акредитиви
Търговия с ценни книжа
Трансфери чрез системата на Western Union
Факторинг и форфетиране

Работно време
Работното време на клоновете е всеки делничен ден от 8.30 до 17 часа.


Размер на текстовете

В какво искате обслужващата Ви банка да е най-добра?

Гласували: 1851