Дата на закупуване
Сума

ДФ Синергон Профит
Емисионна стойност

17/09/2010
Емисионна стойност
6.1237
Цена на обратно изкупуване
6.0385
Доходност от началото на годината (не се анюализира)  -8.60%
Доходност за последните 12 мес.  -13.02%
Доходност от началото на публ. предл. (анюализирана)  -12.92%
Начало на публ. предлагане 12/02/2007
Стандартно отклонение  28.31%
Още новини » Още от форума »
Размер на текстовете

В какво искате обслужващата Ви банка да е най-добра?

Гласували: 1853