Дата на закупуване
Сума

ДФ Синергон Престиж
Емисионна стойност

20/01/2010
Емисионна стойност
6.2368
Цена на обратно изкупуване
6.1500
Доходност от началото на годината (не се анюализира)  5.88%
Доходност за последните 12 мес.  10.38%
Доходност от началото на публ. предл. (анюализирана)  -15.14%
Начало на публ. предлагане 19/02/2007
Стандартно отклонение  23.64%
Още новини » Още от форума »
Размер на текстовете

В какво искате обслужващата Ви банка да е най-добра?

Гласували: 1853