Покажи фондовете групирани по управляващо дружество

Фонд Тип Емисионна стойност Цена на обратно изкупуване Доходност Стандартно отклонение
От началото на годината За последните 12 мес.
АВРОРА КЕПИТЪЛ - БАЛАНСИРАН
балансиран
4.9462
над 20 000 лв
4.9709
от 2000 до 20 000 лв.
5.1440
до 2000 лв
4.9462
преди края на втората година
4.8473
след края на втората година
 -0.15%
 -5.89%
 15.66%
АВРОРА КЕПИТЪЛ - GLOBAL COMMODITY FUND
За ДФ Аврора Кепитъл Югоизточна Европа емисионните стойности са над 50 000, от 1 000 до 50 000 и до 1 000 евро Цени са валидни за поръчки подадени през предходния ден
фонд в акции
7.1715
над 20 000 лв
7.2074
от 2000 до 20 000 лв.
7.4584
до 2000 лв
7.1715
преди края на втората година
7.0281
след края на втората година
 1.24%
 10.53%
 14.15%
Адванс IPО Фонд
фонд в акции
0.9137
0.9002
 4.20%
 5.58%
 14.20%
Алфа Избрани Акции
Цена 1 на обратно изкупуване за Алфа Индекс Топ 20 е за дялове, държани над 30 дни Цена 2 за обратно изкупуване за Алфа Индекс Топ 20 е за дялове, държани под 30 дни Цена 1 на обратно изкупуване за Алфа Паричен Пазар е за дялове, държани над 180 дни Цена 2 на обратно изкупуване за Алфа Паричен Пазар е за дялове, държани под 180 дни
фонд в акции
0.4095
0.4015
Цена 1
0.4015
Цена 2
 1.26%
 10.85%
 22.29%
Алфа Индекс Имоти
фонд в акции
0.5957
0.5897
Цена 1
0.5897
Цена 2
 -3.52%
 -7.42%
 12.27%
Алфа Индекс Топ 20
Цена 1 на обратно изкупуване за Алфа Индекс Топ 20 е за дялове, държани над 30 дни Цена 2 за обратно изкупуване за Алфа Индекс Топ 20 е за дялове, държани под 30 дни Цена 1 на обратно изкупуване за Алфа Паричен Пазар е за дялове, държани над 180 дни Цена 2 на обратно изкупуване за Алфа Паричен Пазар е за дялове, държани под 180 дни
фонд в акции
0.6157
0.6127
Цена 1
0.5988
Цена 2
 1.40%
 18.25%
 24.65%
Алфа Паричен Пазар
Цена 1 на обратно изкупуване за Алфа Индекс Топ 20 е за дялове, държани над 30 дни Цена 2 за обратно изкупуване за Алфа Индекс Топ 20 е за дялове, държани под 30 дни Цена 1 на обратно изкупуване за Алфа Паричен Пазар е за дялове, държани над 180 дни Цена 2 на обратно изкупуване за Алфа Паричен Пазар е за дялове, държани под 180 дни
паричен пазар
1014.7027
1013.1806
Цена 1
984.2616
Цена 2
БенчМарк Фонд - 6 Паричен
За ДФ БенчМарк Фонд - 4 Енергетика и ДФ БенчМарк Фонд - 5 ЦИЕ емисионна стойност и цена на обратно изкупуване се изчисляват два пъти седмично - понеделник и четвъртък.
паричен пазар
11.4003
11.4003
 0.49%
 8.94%
 0.21%
Договорен фонд Сентинел - Принсипал
балансиран
1.0466
1.0310
до 90 дни
1.0414
над 90 дни
 0.22%
 3.01%
 3.11%
Договорен фонд Сентинел - Рапид
паричен пазар
1.1481
1.1481
до 90 дни
1.1481
над 90 дни
 0.22%
 3.82%
 0.22%
ДФ Аврора Кепитъл Югоизточна Европа
За ДФ Аврора Кепитъл Югоизточна Европа емисионните стойности са над 50 000, от 1 000 до 50 000 и до 1 000 евро Цени са валидни за поръчки подадени през предходния ден
високодоходен
10.0651
над 20 000 лв
10.2161
от 2000 до 20 000 лв.
10.4677
до 2000 лв
0.0000
преди края на втората година
0.0000
след края на втората година
ДФ Адванс Източна Европа
фонд в акции
0.7457
0.7347
 6.88%
 50.21%
 19.28%
ДФ Актива Балансиран
балансиран
2.9992
2.9992
 0.83%
 0.83%
 24.35%
Дф Актива Високодоходен
фонд в акции
2.2420
2.2420
 1.00%
 -9.71%
 29.22%
ДФ Астра Баланс
За ДФ Астра Баланс и ДФ Астра Плюс емисионните стойности са до 49,999.99 и над 50,000, цените на обратно изкупуване са за срокове на инвестицията до 12 месеца, от 12 до 24 месеца и над 24 месеца. Цените са валидни за поръчки подадени на 19.01.2010г
балансиран
 5.73%
 7.77%
 6.10%
ДФ Астра Кеш
паричен пазар
 0.12%
 6.79%
 0.11%
ДФ Астра Плюс
За ДФ Астра Баланс и ДФ Астра Плюс емисионните стойности са до 49,999.99 и над 50,000, цените на обратно изкупуване са за срокове на инвестицията до 12 месеца, от 12 до 24 месеца и над 24 месеца. Цените са валидни за поръчки подадени на 19.01.2010г
фонд в акции
 1.98%
 11.76%
 6.10%
ДФ Балкани
фонд в акции
76.5680
76.1852
До 2 г.
76.5680
Над 2 г.
 11.06%
 24.46%
 3.94%
ДФ БенчМарк Фонд - 1
За ДФ БенчМарк Фонд - 4 Енергетика и ДФ БенчМарк Фонд - 5 ЦИЕ емисионна стойност и цена на обратно изкупуване се изчисляват два пъти седмично - понеделник и четвъртък.
балансиран
17.4845
17.3114
До 3 г.
17.3114
Над 3 г.
 -1.04%
 19.76%
 8.51%
ДФ БенчМарк Фонд - 1 Акции и Облигации
балансиран
13.8613
13.7241
 1.29%
 2.02%
 5.90%
ДФ БенчМарк Фонд - 3
За ДФ БенчМарк Фонд - 4 Енергетика и ДФ БенчМарк Фонд - 5 ЦИЕ емисионна стойност и цена на обратно изкупуване се изчисляват два пъти седмично - понеделник и четвъртък.
балансиран
11.6384
11.5232
До 3 г.
11.5232
Над 3 г.
 -3.34%
 19.99%
 8.48%
ДФ БенчМарк Фонд - 3 Сектор Недвижими Имоти
За ДФ БенчМарк Фонд - 4 Енергетика и ДФ БенчМарк Фонд - 5 ЦИЕ емисионна стойност и цена на обратно изкупуване се изчисляват два пъти седмично - понеделник и четвъртък.
балансиран
5.9023
5.8439
 -0.16%
 -8.20%
 11.27%
ДФ БенчМарк Фонд - 4 Енергетика
За ДФ БенчМарк Фонд - 4 Енергетика и ДФ БенчМарк Фонд - 5 ЦИЕ емисионна стойност и цена на обратно изкупуване се изчисляват два пъти седмично - понеделник и четвъртък.
фонд в акции
8.2567
8.0162
 1.21%
 18.15%
 15.92%
ДФ БенчМарк Фонд 4 Енергетика
фонд в акции
10.0000
0.0000
До 3 г.
0.0000
Над 3 г.
ДФ БенчМарк Фонд - 5 ЦИЕ
За ДФ БенчМарк Фонд - 4 Енергетика и ДФ БенчМарк Фонд - 5 ЦИЕ емисионна стойност и цена на обратно изкупуване се изчисляват два пъти седмично - понеделник и четвъртък.
фонд в акции
10.9867
10.6667
 3.94%
 10.81%
 6.72%
ДФ БенчМарк Фонд 5 ЦИЕ
фонд в акции
10.0000
0.0000
До 3 г.
0.0000
Над 3 г.
ДФ БКМ Балансиран Капитал
фонд в облигаци
82.7845
82.4948
До 2 г.
82.7845
Над 2 г.
 0.11%
 -0.18%
 1.18%
ДФ Варчев Балансиран фонд
балансиран
80.1826
78.9888
 1.12%
 -3.80%
 2.37%
ДФ Варчев високодоходен фонд
фонд в акции
104.2732
102.7208
 0.81%
 5.07%
 2.44%
ДФ ДСК Баланс
балансиран
1.0830
1.0765
 0.34%
 6.89%
 6.47%
ДФ ДСК Евро Актив
ниско рисков
1.0281
1.0251
ДФ ДСК Имоти
фонд в акции
0.7355
0.7311
 0.21%
 -1.97%
 4.77%
ДФ ДСК Растеж
фонд в акции
0.7832
0.7716
 0.20%
 12.27%
 17.34%
ДФ ДСК Стандарт
фонд в облигаци
1.3272
1.3245
 0.17%
 6.00%
 0.70%
ДФ Европа
фонд в акции
52.3156
52.0540
До 2 г.
52.3156
Над 2 г.
 0.81%
 1.45%
 2.49%
ДФ Експат Бондс
За ДФ Експат Ню Юръп Стокс и ДФ Експат Ню Юръп Пропъртис: Е1 - за поръчки до 100 000 лв.; Е2 - за поръчки от 100000.01 до 500000 лв.; Е3 - за поръчки от 500000.01 лв до 2000000 лв.; Е4 - за поръчки над 2000000.01 лв. О1 - до 1 г: О2 - от 1 до 2 г.: О3 - над 2 г. Цените са валидни за поръчки подадени до 16:00 ч. на съответния ден. За ДФ Експат Бондс: Е1 - за поръчки до 100 000 лв.; Е2 - за поръчки от 100000.01 до 500000 лв.; Е3 - за поръчки над 500000.01 лв. О1 - до 1 г. и за суми до 100 000 лв.; О2 - до 1 г., за суми над 100 000.01 лв. и под 500 000 лв.; О3 - до 1 г., за суми над 500 000 лв. и над 1 г., за суми до 100 000 лв.; О4 - над 1 г., за суми над 100 000 лв. Цените са валидни за поръчки подадени до 16:00 ч. на 19.01.2010 г.
ниско рисков
1026.7648
E1
1026.2520
E2
1025.7391
E3
0.0000
E4
0.0000
O1
0.0000
O2
0.0000
O3
0.0000
O4
ДФ Експат Ню Юръп Пропъртис
За ДФ Експат Ню Юръп Стокс и ДФ Експат Ню Юръп Пропъртис: Е1 - за поръчки до 100 000 лв.; Е2 - за поръчки от 100000.01 до 500000 лв.; Е3 - за поръчки от 500000.01 лв до 2000000 лв.; Е4 - за поръчки над 2000000.01 лв. О1 - до 1 г: О2 - от 1 до 2 г.: О3 - над 2 г. Цените са валидни за поръчки подадени до 16:00 ч. на съответния ден. За ДФ Експат Бондс: Е1 - за поръчки до 100 000 лв.; Е2 - за поръчки от 100000.01 до 500000 лв.; Е3 - за поръчки над 500000.01 лв. О1 - до 1 г. и за суми до 100 000 лв.; О2 - до 1 г., за суми над 100 000.01 лв. и под 500 000 лв.; О3 - до 1 г., за суми над 500 000 лв. и над 1 г., за суми до 100 000 лв.; О4 - над 1 г., за суми над 100 000 лв. Цените са валидни за поръчки подадени до 16:00 ч. на 19.01.2010 г.
балансиран
1004.7571
E1
999.7830
E2
996.7986
E3
994.8090
E4
984.8609
O1
989.8350
O2
994.8090
O3
0.0000
O4
 0.62%
 3.49%
 5.48%
ДФ Експат Ню Юръп Стокс
високодоходен
1008.2310
E1
1003.2397
E2
1000.2450
E3
998.2485
E4
988.2660
O1
993.2573
O2
998.2485
O3
0.0000
O4
 0.56%
 3.96%
 6.54%
ДФ Елана Балансиран Доларов Фонд
За ДФ Елана Долар Фонд емисионна стойност и цена на обратно изкупуване се изчисляват два пъти седмично - понеделник и четвъртък. За ДФ Елана Еврофонд по нетна стойност на активите за един дял се изпълняват поръчки за покупка/продажба на стойност над 999,999.99 EUR
балансиран
 0.90%
 3.61%
 9.16%
ДФ Елана Балансиран Евро Фонд
балансиран
100.1392
99.1428
 0.28%
 -3.52%
 6.17%
ДФ Елана Долар Фонд
За ДФ Елана Долар Фонд емисионна стойност и цена на обратно изкупуване се изчисляват два пъти седмично - понеделник и четвъртък. За ДФ Елана Еврофонд по нетна стойност на активите за един дял се изпълняват поръчки за покупка/продажба на стойност над 999,999.99 EUR
ниско рисков
 1.08%
 -9.12%
 3.37%
ДФ Елана Еврофонд
За ДФ Елана Долар Фонд емисионна стойност и цена на обратно изкупуване се изчисляват два пъти седмично - понеделник и четвъртък. За ДФ Елана Еврофонд по нетна стойност на активите за един дял се изпълняват поръчки за покупка/продажба на стойност над 999,999.99 EUR
ниско рисков
 0.23%
ДФ Елана Фонд Паричен Пазар
За ДФ Елана Долар Фонд емисионна стойност и цена на обратно изкупуване се изчисляват два пъти седмично - понеделник и четвъртък. За ДФ Елана Еврофонд по нетна стойност на активите за един дял се изпълняват поръчки за покупка/продажба на стойност над 999,999.99 EUR
ниско рисков
 0.66%
 5.60%
 0.92%
ДФ Златен лев Индекс 30
ИД Златен лев Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени на 15.01.2010 и 18.01.2010г. Емисионна стойност и цена на обратно изкупуване се изчисляват всеки понеделник и четвъртък. Стандартното отклонение се изчислява веднъж седмично, в последния работен ден, в който се изчислява цена. ДФ Златен лев Индекс 30 Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени на 19.01.2010 г. Емисионна стойност и цена на обратно изкупуване се изчисляват всеки работен ден.
фонд в акции
1.0606
от 100 001 лв. до 1 000 000 лв.
1.0554
над 1 000 000 лв.
1.0527
до 100 000 лв.
1.0475
ДФ Инвест Актив
фонд в акции
0.4452
0.4386
до 1г.
0.4408
от 1 до 2г.
0.4430
над 2г.
 0.39%
 4.58%
 27.68%
ДФ Инвест Класик
балансиран
0.8449
0.8357
до 1г.
0.8399
от 1 до 2г.
0.8441
над 2г.
 0.09%
 -2.13%
 7.99%
ДФ Капман Макс
фонд в акции
12.1413
11.9725
 -0.51%
 -3.00%
 14.83%
ДФ Капман Фикс
ниско рисков
10.0244
0.0000
ДФ КД Акции България
ДФ КД Облигации България /DFKDB, Ви уведомява, че: - Емисионна стойност за инвеститори, прехвърлящи средства от КД Акции и от КД Пеликан: 127.0670 лв. на дял (няма разходи за емитиране) ДФ КД Акции България /DFKDE/, Ви уведомява, че: - Емисионна стойност за инвеститори, прехвърлящи средства от КД Облигации: До 100 000 лева: 0.7623 лв. (разходите за емитиране са 1,65% от НСА, включени в цената) Над 100 000 лева: 0.7559 лв. (разходите за емитиране са 0,80% от НСА, включени в цената) - Емисионна стойност за инвеститори, прехвърлящи средства от КД Пеликан: До 100 000 лева: 0.7574 лв. (разходите за емитиране са 1% от НСА, включени в цената) Над 100 000 лева: 0.7499лв. (няма разходи за емитиране) ИД КД Пеликан АД /PELIKAN/, Ви уведомява, че: - Емисионна стойност за инвеститори, прехвърлящи средства от КД Акции: 15.0162 лв. на акция (няма разходи за емитиране) - Емисионна стойност за инвеститори, прехвърлящи средства от КД Облигации: До 100 000 лева: 15.1138 лв. (разходите за емитиране са 0,65% от НСА, включени в цената) Над 100 000 лева: 15.1363 лв. (разходите за емитиране са 0,80% от НСА, включени в цената)
фонд в акции
0.7649
за суми под 100 000 лева
0.7574
за суми над 100 000 лева
0.7499
 2.08%
 5.65%
 15.63%
ДФ КД Облигации България
фонд в облигаци
132.5580
за суми под 100 000 лева
132.3599
за суми над 100 000 лева
132.0957
 0.34%
 4.55%
 3.17%
ДФ Консервативно - спестовен
фонд в облигаци
83.3009
82.8844
До 2 г.
83.3009
Над 2 г.
 -1.02%
 -5.50%
 1.85%
ДФ ОББ Патримониум Земя
фонд в акции
10.0821
10.0821
ДФ ОББ Платинум Облигации
ниско рисков
11.5549
11.5549
 0.11%
 6.53%
 0.96%
ДФ ОББ Премиум Акции
фонд в акции
7.0125
7.0125
 -0.44%
 16.11%
 22.07%
ДФ Оверон ПРЕСТО
фонд в акции
7.8919
0.0000
ДФ ПИБ - Авангард
фонд в акции
0.5800
до 100 000 лв.
0.5771
над 100 000 лв.
0.5742
 2.54%
 9.63%
 8.53%
ДФ ПИБ - Гарант
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 16:00 ч.на 19.01.2010 г
ниско рисков
0.9690
до 100 000 лв.
0.9675
над 100 000 лв.
0.9661
 0.48%
 4.98%
 2.66%
ДФ ПИБ - Класик
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 16:00 ч.на 19.01.2010 г
балансиран
0.7508
до 100 000 лв.
0.7482
над 100 000 лв.
0.7455
 0.57%
 4.22%
 4.03%
ДФ Синергон Престиж
балансиран
6.2368
6.1500
 5.88%
 10.38%
 23.64%
ДФ Синергон Профит
фонд в акции
6.1237
6.0385
 -8.60%
 -13.02%
 28.31%
ДФ СОМОНИ ЕВРОСТАБИЛНОСТ
фонд в облигаци
0.9358
0.9288
 0.28%
 0.70%
 1.47%
ДФ СОМОНИ ПРОГРЕС
фонд в акции
0.2823
0.2781
 -1.84%
 -6.28%
 12.09%
ДФ СОМОНИ СТРАТЕГИЯ
балансиран
0.7552
0.7458
 -1.51%
 2.00%
 10.79%
ДФ Стандарт Инв. Балансиран Фонд
балансиран
7.7211
7.7211
 -0.16%
 -7.17%
 8.63%
ДФ Стандарт Инв. Високодоходен Фонд
фонд в акции
7.1198
7.1198
 1.56%
 25.08%
 17.89%
ДФ Стандарт Инвестмът Консервативен Фонд
консервативен
10.4097
10.4097
 -0.19%
 3.78%
 1.38%
ДФ Стандарт Инв. Международен Фонд
фонд в акции
2.9113
2.9113
 3.81%
 13.90%
 15.66%
ДФ Съгласие Профит
фонд в акции
6.1330
6.0478
 -8.47%
 -8.06%
 28.67%
ДФ Ти Би Ай Динамик
Цената на обратно изкупуване на една акция/един дял на съответния фонд е равна на Нетната стойност на активите на една акция/ един дял от този фонд
фонд в акции
8.7829
8.5246
 -0.14%
 -0.99%
 11.36%
ДФ Ти Би Ай Комфорт
Цената на обратно изкупуване на една акция/един дял на съответния фонд е равна на Нетната стойност на активите на една акция/ един дял от този фонд
ниско рисков
13.2234
12.9629
 -0.14%
 0.29%
 3.38%
ДФ Ти Би Ай Съкровище
Цената на обратно изкупуване на една акция/един дял на съответния фонд е равна на Нетната стойност на активите на една акция/ един дял от този фонд
балансиран
20.8867
20.8867
 0.15%
 2.74%
 4.45%
ДФ Ти Би Ай Хармония
Цената на обратно изкупуване на една акция/един дял на съответния фонд е равна на Нетната стойност на активите на една акция/ един дял от този фонд
балансиран
12.0010
11.6480
 -0.39%
 -2.53%
 6.06%
ДФ Юг Маркет Максимум
фонд в акции
1.2346
1.2099
 0.96%
 1.52%
 5.42%
ДФ Юг Маркет Оптимум
Цените са валидни за поръчки подадени до 16:00 часа на 19 Януари. Разходите за обратно изкупуване са в размер на 2% от нетната стойност на активите за ДФ Юг Маркет Максимум и 1% от нетната стойност на активите за ДФ Юг Маркет Оптимум. Всички те са включени в обявените цени на обратно изкупуване.
балансиран
1.0566
1.0461
 0.30%
 4.60%
 2.99%
Експат Ню Юръп Пропъртис
високодоходен
973.1833
от 100 000.01 лв. до 500 000 лв.
968.3655
от 500 000.01 лв. до 2 000 000 лв.
965.4749
над 2 000 000.01 лв.
963.5478
до 100 000 лв.
953.9123
до 12 месеца
958.7301
от 12 м. до 24 м.
963.5478
над 24м.
Загора Финакорп Балансиран Фонд
Цената е валидна за поръчки, подадени до 28.04.2009 г. Цената се определя два пъти седмично: във вторник и петък.
балансиран
0.9825
0.9825
 0.34%
 -2.13%
 3.09%
ИД Адванс Инвест
фонд в акции
1.1328
1.1161
 -0.45%
 -12.13%
 11.01%
ИД БенчМарк Фонд - 2
За ДФ БенчМарк Фонд - 4 Енергетика и ДФ БенчМарк Фонд - 5 ЦИЕ емисионна стойност и цена на обратно изкупуване се изчисляват два пъти седмично - понеделник и четвъртък.
фонд в акции
18.2054
18.0251
 -22.79%
 6.44%
 17.07%
ИД БенчМарк Фонд - 2 АД
За ДФ БенчМарк Фонд - 4 Енергетика и ДФ БенчМарк Фонд - 5 ЦИЕ емисионна стойност и цена на обратно изкупуване се изчисляват два пъти седмично - понеделник и четвъртък.
фонд в акции
204.1265
202.0953
До 3 г.
203.1109
Над 3 г.
 -13.00%
 16.07%
 16.88%
ИД БенчМарк Фонд - 2 Акции
За ДФ БенчМарк Фонд - 4 Енергетика и ДФ БенчМарк Фонд - 5 ЦИЕ емисионна стойност и цена на обратно изкупуване се изчисляват два пъти седмично - понеделник и четвъртък.
фонд в акции
8.4965
8.4124
 0.43%
 -1.46%
 15.40%
ИД Елана Високодоходен Фонд
За ДФ Елана Долар Фонд емисионна стойност и цена на обратно изкупуване се изчисляват два пъти седмично - понеделник и четвъртък. За ДФ Елана Еврофонд по нетна стойност на активите за един дял се изпълняват поръчки за покупка/продажба на стойност над 999,999.99 EUR
фонд в акции
 1.68%
 8.10%
 16.19%
ИД Елана Еврофонд
фонд в облигаци
0.0000
0.0000
ИД Златен лев
балансиран
4.8939
от 100 001 лв. до 1 000 000 лв.
4.8939
над 1 000 000 лв.
4.8939
до 100 000 лв.
4.8647
 0.60%
 -0.12%
 7.42%
ИД Капман Капитал
балансиран
17.5371
17.4147
 -6.37%
 -5.55%
 8.99%
ИД КД Пеликан
ДФ КД Облигации България /DFKDB, Ви уведомява, че: - Емисионна стойност за инвеститори, прехвърлящи средства от КД Акции и от КД Пеликан: 127.0670 лв. на дял (няма разходи за емитиране) ДФ КД Акции България /DFKDE/, Ви уведомява, че: - Емисионна стойност за инвеститори, прехвърлящи средства от КД Облигации: До 100 000 лева: 0.7623 лв. (разходите за емитиране са 1,65% от НСА, включени в цената) Над 100 000 лева: 0.7559 лв. (разходите за емитиране са 0,80% от НСА, включени в цената) - Емисионна стойност за инвеститори, прехвърлящи средства от КД Пеликан: До 100 000 лева: 0.7574 лв. (разходите за емитиране са 1% от НСА, включени в цената) Над 100 000 лева: 0.7499лв. (няма разходи за емитиране) ИД КД Пеликан АД /PELIKAN/, Ви уведомява, че: - Емисионна стойност за инвеститори, прехвърлящи средства от КД Акции: 15.0162 лв. на акция (няма разходи за емитиране) - Емисионна стойност за инвеститори, прехвърлящи средства от КД Облигации: До 100 000 лева: 15.1138 лв. (разходите за емитиране са 0,65% от НСА, включени в цената) Над 100 000 лева: 15.1363 лв. (разходите за емитиране са 0,80% от НСА, включени в цената)
балансиран
15.1664
за суми под 100 000 лева
15.1664
за суми над 100 000 лева
15.0162
 0.78%
 3.39%
 8.59%
ИД ОББ Балансиран Фонд
балансиран
119.6749
119.6749
 -0.29%
 7.21%
 9.49%
ИД Ти Би Ай Евробонд
Цената на обратно изкупуване на една акция/един дял на съответния фонд е равна на Нетната стойност на активите на една акция/ един дял от този фонд
фонд в облигаци
314.3718
313.4300
 0.14%
 0.48%
 3.52%
КТБ Балансиран Фонд
балансиран
823.5774
817.4160
 0.36%
 5.44%
 3.69%
КТБ Фонд Акции
Цените са валидни за поръчки, подадени до 16.30 ч. на 19.01.10 г. Емисионна стойност и цена на обратно изкупуване се изчисляват всеки работен ден. Разходите за емитирането и обратното изкупуване на дялове са включени в обявените цени. Стандартното отклонение се изчислява веднъж седмично - всеки понеделник.
фонд в акции
713.4293
708.0919
 0.63%
 23.21%
 11.59%
Райфайзен (България) Балансиран Доларов Фонд
балансиран
0.7631
До 50 000 лева
0.7601
Над 50 000 лева
0.7571
 -0.01%
 3.84%
 8.24%
Райфайзен (България) Балансиран Фонд
балансиран
0.8665
До 50 000 лева
0.8630
Над 50 000 лева
0.8595
 -0.35%
 2.70%
 6.64%
Райфайзен (България) Защитена инвестиция в евро
консервативен
0.0000
До 50 000 лева
0.0000
Над 50 000 лева
0.0000
Райфайзен (България) Фонд Акции
фонд в акции
0.6723
До 50 000 лева
0.6690
Над 50 000 лева
0.6657
 -0.36%
 2.84%
 12.85%
Райфайзен (България) Фонд Защитена Инвестиция в Евро
консервативен
0.0000
До 50 000 лева
0.0000
Над 50 000 лева
0.0000
Райфайзен (България) Фонд Облигации
консервативен
1.2331
До 50 000 лева
1.2294
Над 50 000 лева
1.2257
 0.61%
 7.48%
 1.39%
Райфайзен (България) Фонд Паричен Пазар
консервативен
1.2863
До 50 000 лева
1.2844
Над 50 000 лева
1.2825
 0.13%
 6.06%
 0.12%
Свободен период от 19 ануари 2010 до 28 януари 2010
консервативен
1.0000
До 50 000 лева
1.0000
Над 50 000 лева
0.0000
Статус Нови Акции
фонд в акции
0.7843
Клас А за поръчки до20000 лв
0.7804
Клас А запоръчки над 20000 до300000 л
0.7785
Клас А за поръчки над 300000 лв
0.7727
Клас В
0.7727
Kлас А
0.7766
клас В при изпълнена инв. схема
0.7572
клас В припрекратена инв. схема
 1.98%
 3.96%
 11.39%
Статус Финанси
Цените са валидни за поръчки подадени предишния работен ден.Разходите за емитиране са както следва: За поръчки до 20 000 лева – 1.5 %, за поръчки от 20 000 до 300 000 лева – 1%, за поръчки над 300 000 лева – 0.75% от нетната стойност на активите на един дял и са включени в горепосочените цени. Разходи за обратно изкупуване не се удържат.
фонд в акции
0.4393
Клас А за поръчки до20000 лв
0.4371
Клас А запоръчки над 20000 до300000 л
0.4360
Клас А за поръчки над 300000 лв
0.4328
Клас В
0.4328
Kлас А
0.4350
клас В при изпълнена инв. схема
0.4241
клас В припрекратена инв. схема
 5.30%
 52.72%
 27.16%
ЦКБ Актив
балансиран
8.0524
8.0121
 -1.11%
 11.48%
 12.99%
ЦКБ Гарант
консервативен
10.8774
10.8503
 0.04%
 8.31%
 3.34%
ЦКБ Лидер
фонд в акции
6.8788
6.8444
 -1.01%
 2.05%
 5.89%
Още новини » Още от форума »
Размер на текстовете

В какво искате обслужващата Ви банка да е най-добра?

Гласували: 1853